Over de Reidhin

De Reidhin biedt Wonen en Begeleiding sinds april 2019.

De woonlocatie is met 8 kamers voor permanente bewoning kleinschalig van opzet. Gelegen aan de rand van het dorp Hurdegaryp, in een rustige woonwijk.
Het centraal station, de bushalte en het winkelplein liggen op loopafstand van de woning.

De Reidhin wil voor bewoners een plek creëren waar ze zich veilig, vertrouwd en thuis voelen, met daarbij voldoende privacy. De bevordering van zelfredzaamheid en verdere ontplooiing van de bewoners is een belangrijk uitgangspunt, waarbij geaccepteerd wordt dat de ondersteuning en de aard van de zorg van bewoner tot bewoner kan variëren.
De Reidhin biedt uitsluitend vrijwillige zorg.

Het begeleidingsklimaat van De Reidhin is een klimaat waar vrijheid uitgangspunt is maar tegelijkertijd, waar nodig, ook een bepaald ritme en een bepaalde regelmaat als basisstructuur aanwezig zijn. Iedere bewoner heeft haar eigen (slaap) kamer. Er is een gezellige woonkamer met aangebouwde tuinkamer die de mogelijkheid bieden om gezamenlijke activiteiten uit te voeren. In onze keuken is voldoende ruimte om gezamenlijk te koken. De royale besloten tuin biedt bewoners de gelegenheid om zich afgezonderd van de rest even terug te trekken. De Reidhin biedt 24 uurs zorg, er is een slaapwacht aanwezig.

Wonen op De Reidhin is voor volwassenen vrouwen met een verstandelijke beperking, autisme en/of niet aangeboren hersenletsel. Zij hebben geen gedragsstoornissen die anderen kunnen schaden zoals bijvoorbeeld; agressie, seksueel ontremd of intimiderend gedrag. De Reidhin biedt geen verslavingszorg. Voorafgaand aan de intake/plaatsing, worden de in- en uitsluitingscriteria verstrekt.
Als er naast een verstandelijke beperking, autisme en/of niet aangeboren hersenletsel ook sprake is van een lichamelijke handicap, zijn er beperkte mogelijkheden om te kunnen wonen op De Reidhin. Alle bewoners hebben een indicatie voor dagbesteding of voor een beschutte werkplek (via UWV).

Momenteel is er 1 kamer beschikbaar voor permanente bewoning.

Financiering: Bewoners hebben allemaal een WLZ-indicatie voor 24-uurzorg en -begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). Om op De Reidhin te kunnen wonen is minimaal een VG 3 indicatie nodig.

Wonen en Zorg worden apart betaald.

  • Woonkosten: bewoners betalen zelf, (bijvoorbeeld vanuit hun Wajong-uitkering) de woonruimte/huur, hotelmatige kosten zoals voeding, wassen, gas, water en elektra, onderhoud gezamenlijke ruimtes, etc.
  • Zorgkosten: bewoners betalen hun zorg vanuit de zorgwet. (WLZ)
    Wonen op De Reidhin is alleen mogelijk op basis van PGB financiering.